Facebook – overraskelser?

by Knut Nylænde on fredag, oktober 19. 2012

De færreste har vel unngått å registrere at aksjekursen til Facebook har falt med mer enn 50 % siden børsnoteringen. Det er ingen overraskelse at et selskap som ved børsintroduksjonen fikk en prising som nærmest forutsatte en hundreprosent suksess i gjennomføringen av forretningsplanen, faller i kurs ved den minste usikkerhet eller tilbakeslag. Ingen andre selskaper prises på en slik basis. Intet ventureselskap i hvert fall.

Mer forbausende er at man nå hører frustrasjonen over CEO Mark Zuckerbergs dominerende stilling (enevelde blir det kalt). At det kan komme slike vurderinger fra skuffede småinvestorer kan man kanskje forstå, men at pensjonsfond og andre profesjonelle aktører klager på dette i ettertid er merkelig. Dette var fullt belyst både i prospektet og i media – og man kan ikke ha unngått å ha fått det med seg. De fondsforvaltere som klager på dette og truer med å saksøke Facebook, burde etter min mening heller bli saksøkt av sine innskytere.

Knut Harald Nylænde driver investeringsselskapet Moxie AS som investerer i mindre og mellomstore bedrifter. Han er engasjert i mange samfunnsspørsmål og deltar fra tid til annen i det offentlige ordskifte.


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: