Yme-prosjektet. Enda en skandale, men hvem bryr seg . . .

januar 30. 2014

Utvidelsen av Mongstad-raffineriet på 1980-tallet overskred budsjettet med ca 6 milliarder kroner, og toppledelsen måtte gå. Seks milliarder kroner har deretter fått betegnelsen ”en Mong” i miljøet. Når 14 milliarder kroner ”kastes ut av vinduet” i dag får det oppmerksomhet i mediene et par dager med opposisjonens kritikk av ”ansvarlig statsråd”, som det heter, og […]


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

Read the full article →

En tilfeldig kontakt med en kommunal tjeneste via 02180?

januar 23. 2014

Jeg har heldigvis ikke mye med Oslo kommune å gjøre, men en kamerat av meg er ganske nylig valgt inn i styret i et stort boligsameie og skulle ha kontakt med Brann- og redningsetaten for bistand i arbeidet med brannsikkerhet i sameiet. Her kommer «skrekkhistorien»: På etatens hjemmeside under ”kontakt oss” står det – naturlig […]


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

Read the full article →

Verken regjeringers faktiske politikk eller markedet synes å reflektere målene om å redusere global oppvarming

januar 21. 2014

Carbon Tracker er en non-profit organisasjon knyttet til London School of Economics som er anerkjent for sin høye kompetanse og gode analyser innen petrokjemisk virksomhet. Sist sommer la organisasjonen frem en rapport som påviser et klart misforhold mellom regjeringers erklæringer om klimamål og prisingen av petrokjemiske selskaper på basis av deres olje- og gassreserver. Slike […]


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

Read the full article →

Sikrere om menneskeskapt klimaendring på et usikrere grunnlag

januar 2. 2014

Fredag 27. september var dagen da FNs “klimapanel” (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) la frem sin vitenskapelige rapport nr 4 i en serie som startet i 1990. Det har rent mye vann i havet i de 21 årene som har gått, både i sann og overført betydning av uttrykket, og vitenskapsmennene som er […]


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

Read the full article →

God taktikk fra Gahr Støre i lys av avlyttingsskandalen

desember 24. 2013

På NRKs nyhetssendinger 28. oktober uttaler Jonas Gahr Støre seg om avlyttingsskandalen som har rammet forholdet mellom USAs og Europas politiske ledelse. Han formulerer seg på mesterlig vis for en avtroppet toppolitiker som skal bygge forsvarsposisjon for at mer kan komme som konkretiserer hvordan avlyttingsprogrammet til USAs etterretningsorganisasjon NSA har hatt også norske statsledere og […]


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

Read the full article →

Om insitamenter i arbeidslivet

desember 19. 2013

Når begrepet ‘arbeidslivet’ benyttes snakker vi selvsagt om en meget stor og mangfoldig del av vårt samfunnsliv, fra den slitne karen under avvenning som plukker andres søppel i parker til doktorgradsstudenten som jager en eller annet mikroorganisme i forskningsdelen av sin avhandling. Alle har behov for å bli motivert for sitt arbeid, helst hver arbeidsdag […]


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

Read the full article →

Færre politidistrikter, men kanskje litt mer IKT?

desember 17. 2013

Etter 22. juli 2011 har det ikke manglet utredninger og analyser om hvordan norsk politi skal bli bedre i stand til å takle terroranslag. Gjørvkommisjonen pekte på en rekke svakheter og konkluderte elendighetsbeskrivelsen ved å si at 22. juli ble ”den dagen da ressursene ikke fant hverandre”. Det gjaldt både innad i politiet og i […]


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

Read the full article →

Avlyttingens organisering – i flere lag

desember 10. 2013

I et innslag i Dagsnytt 18 den 28. oktober om den verserende avlyttingsskandale deltok blant andre USA-kjenner og direktør ved Nobelinstituttet, professor Geir Lundestad. Det ble sagt mye klokt i programmet, og det var enighet om at det både er moralsk forkastelig og et klart tillitsbrudd når amerikanere avlytter sine nærmeste allierte på toppolitikernivå. Det […]


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

Read the full article →

Tragedien i Øvre Årdal – hva ville drapsmannen oppnå?

november 19. 2013

Enkelte er raske med å erklære drapsmenn her i landet som ofre. ”Vi har fire ofre i denne saken,” sa lensmannen i Årdal nærmest umiddelbart etter tragedien i bussen, hvor tre personer fikk strupen skåret over av en mann fra Sør-Sudan. I dagene deretter har flere sagt det samme, blant annet Arbeiderpartiets nesteleder, Helga Pedersen […]


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

Read the full article →

Derfor vil ikke Per Sandberg bli statsråd eller parlamentarisk leder

november 13. 2013

Kan det være så vanskelig, da? – å finne Per Sandbergs egentlige beveggrunn, mener jeg, for å takke nei til både statsrådposisjon og posisjonen som parlamentarisk leder for FrP. ”Nok er nok”, ”nå er jeg sliten”, ” jeg har kommet i mål”, ”familien har krav på mer av meg nå”, osv.. Journalister og media gransker […]


Likte du artikkelen?
Klikk her for å dele med venner og kontakter

Read the full article →